Предвидените дейности ще се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В сряда (28 август) от 10.30 ч. в художествената галерия ще се проведе откриваща пресконференция по проекта. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите и дейностите на проекта.

На следващия ден – 29 август, от 11 ч. ще се състои церемония по „Първа копка“ на строителния обект.

Заложените по проекта дейности се очакват с нетърпение в Оряхово. От години активните свлачищни процеси в района заплашваха цели квартали, като преди години нещата опряха и до евакуация.