Рекултивацията ще се изпълни по метода "ин ситу", при което се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците и се предотвратява проникването на повърхностни води до него. Последователно ще бъдат извършени дейностите: освобождаване от отпадъци извън депото, оформяне на тялото на отпадъците чрез пре-депониране и уплътняване, подравняване, изграждане на газоотвеждаща система, полагане на водонепропусклив слой, нанасяне на рекултивиращ слой и извършване на биологична рекултивация в обхвата на депото, включително и оформяне на изолационен пояс около него. Очаква се след завършване на всички дейности, рекултивирания терен в местността "Дери магаре" да се превърне в пасище.

Предвидени са и дейности за промоция и визуализация като пресконференции, официални церемонии, публикации и информационни материали – брошури, табели и др. Официалната церемония "Първа копка" и встъпителната пресконференция ще се състоят днес, от 13.30 часа в зала на НЧ "Просвета 1882" – гр. Кула. Ще присъстват представители на фирмата-изпълнител, строителните надзорници, общинската администрация и социални партньори. Поканени са и представители на медиите, заинтересовани лица, граждани и приятели на град Кула.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а стойността му е 1 223 816 лева.

Източник: bnr.bg