Със средствата от третия етап са ремонтирани пет улици в село Добролево - "Дружба", “Веслец", "Здравец", "Вестител" и "Св. св. Кирил и Методий". Напълно обновената улична мрежа в това населено място е с обща дължина 1 870 м.

По време на четвъртия етап са реконструирани четири улици в Борован: "Рашо Трифонов", "Тошка Петрова", "Паисий Хилендарски" и "Ген. Ангел Андреев“. В процес на довършване е ул. "Хан Крум". Уличната мрежа, която е реновирана в общинския център, е с обща дължина 2 138 м.

От кметския екип продължават да изпълняват програмата си за подобряване инфраструктурата на общината, с което се подобрява и социално-битовата среда на местните хора.