"За Професионалната техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров“ - Враца, едно учебно заведение с престиж и голямо бъдеще в развитието на модерното образование в област Враца, днес е истински празник, заяви в приветствието си Малина Николова. Ставаме свидетели на една инициатива и нейната реализация, която трябва да бъде пример за целия бизнес, както в нашия регион, така и в страната. Тя е съизмерима с някогашното възрожденско дарителство - тогава, когато образованието се е нуждаело от хора смели и с добродетелни решения, подпомагащи развитието на подрастващите във Враца и региона. Ако имаме добър пример в днешно време за такава инициатива, то я намираме в лицето г-н Гладнишки и аз лично му благодаря“,

Областният управител изрази задоволство от съвместната работа с фирмата, подписала договор за дуално обучение, с Регионалното управление на образованието и Община Враца, представителите на работодателските организации и професионалните гимназии за всички дейности, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в областта.

"Днешната модерна придобивка е възможност за развитие на всички ученици и най-вече за учителите, които са обучени, отново с финансовата подкрепа на Вашата фирма. Изградената от вас среда е изключително добра инвестиция за бъдещето и ако някога техниката се амортизира, то всички онези знания и умения, придобити от ученици и учители чрез най-модерните методи, ще продължат да се мултиплицират в бъдеще“, заяви Николова. Тя изрази подкрепата си към директора на учебното заведение Ирма Емилиянова и пожела успех в сформирането на новата паралелка за учебната 2018/2019 г. по професия "Машинен техник" в специалност "Машини с цифрово-програмно управление".

Педагогическият колектив и учениците на Професионалната техническа гимназия връчиха благодарствен адрес на управителя на фирма "Лесто Продукт“ Ивайло Гладнишки за подобряването на материалната база и за възможността учениците да се обучават с най-модерните технологии. "Вие направихте благороден жест, достоен за пример и подражание, израз на отговорност за развитието на младите хора. Вашата инвестиция в образованието е инвестиция за бъдещето“, се казва в благодарствения адрес.

От своя страна управителят на фирмата дарител благодари за подкрепата на всички институции и сподели важността от създаването на учебния кабинет. "Метиндустриите са сектор с висококвалифицирана работна ръка и качествени работни места, с добро възнаграждение. По данни на доклад на Международната работодателска организация, 60 на сто от заетите в световен мащаб са в производството на изделия от метал, автомобилостроене и машиностроене. Общият брой на заетите в индустрията е близо 17 млн. човека“, каза Ивайло Гладнишки и допълни, че според данни на Евростат, най-висок дял отработени часове на човек в страните от Европейския съюз са в металообработващите индустрии.

"Искам да благодаря за подкрепата на "Враца Софтуер общество“ и в частност на Емилиян Кадийски за неговото решение да остане във Враца и да избере да работи във врачанската Професионална техническа гимназия. Благодаря на "Телерик Академия", която прие да осъществява своята дейност във Враца. Изключително благодаря и на областния управител Малина Николова, на началника на Регионалното управление на образованието Галина Евденова, на кмета на Община Враца Калин Каменов и на всички работодателски организации за тяхната подкрепа“, заяви по време на откриването Ивайло Гладнишки.

Програмата "SolidWorks", по която ще се обучават учениците в Професионалната техническа гимназия е един от най-мощните инструменти за конструиране. Използва се в целия свят за 3D моделиране, проектиране на схеми, печатни платки и динамични натоварвания. Предоставени са 60 лицензи и са вградени над 600 видеоуроци. 3D принтерът подпомага извеждането на реален модел на детайлите, а 3D скенерът дава възможност и за реинженеринг на елементите.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова благодари на представителите на бизнеса за съвместните усилия в обучението на кадри за тяхното производство. "Радвам се, че всички те се убедиха, че не просто трябва да очакват подготвени кадри, идващи от образователната система, но и пряко да участват в този процес. Днешното събитие е точното доказателство, че това е правилната посока“, заяви Евденова и допълни, че през тази учебна година 25 са фирмите, които са подписали договори със 7 паралелки за дуално обучение.

Началникът на РУО - Враца информира, че предстои широка информационна кампания във всички средни училища на територията на област Враца във връзка с реализацията на програмата за професионално образование. Първата инициатива „Ден на професията“ ще се проведе на 30-ти и 31-ви март в Младежкия дом в града под Околчица.