Точният брой на групите и паралелките и на децата и учениците ще бъде определен след съгласуване на Списъци образец № 1 и образец № 2 до края на месец септември 2019 г. Първокласниците за учебната 2019/2020 година ще бъдат около 126.

За нормалното протичане на учебния процес училищата и детските градини са обезпечени кадрово с педагогически и непедагогически персонал. Задължителната документация за началото на учебната година, както и учебниците и учебните помагала са заявени и доставени в срок.

Училищата и детските градини на територията на община Берковица са на делегиран бюджет и с техни средства през лятото бяха направени текущи ремонти като освежаване на класните стаи, коридорите, санитарните възли.

Ново от тази учебна година е, че за учениците от Х-ти клас ще има външно оценяване в края на годината.

Учениците от І до ІІІ клас ще учат до 29.05.2020г. Друга новост е, че четвъртокласниците ще завършат учебната година на 16.06.2020 г. Тази година те ще имат външно оценяване само по български език и математика.