В рамките на шестнадесетото издание на националната инициативата „Мениджър за един ден”, областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Цветко Цветков посрещнаха колегите мениджъри за един ден в Областна администрация Монтана.

На случаен принцип бяха разпределени ръководните длъжности - областен управител, зам. областни управители, главен секретар и главен секретар на ВиК Асоциация.

Преди встъпването им в длъжност, пред младите колеги бе представена структурата на администрацията и спецификата на работата на служителите.

Младежите се запознаха отблизо с приоритетните за изпълнение задачи от политическия кабинет на областния управител и екипа на държавната администрация. Взеха участие и в работата на проведеното днес заседание на Областна комисия по военните паметници.

По-късно „мениджърите за един ден” представиха своите виждания за развитието на региона и участието на младите хора в обществения живот и управлението на областта.