При перфектна организация от страна на домакините НСА - София, деца от 23полицейски управления в страната, показаха умения придобити по време на обучението им от полицейски служители по места. Представителите на ОД МВР Враца бяха в надпревара с други 91 ученици -„полицаи“.

Представителите на Враца демонстрираха умения по оказване на първа долекарска помощ, проявиха знанията си при спазване на пътните правила при управление на велосипед, впечатлиха с отработването на тактики при полицейската лична защита.

В надпреварата в София ще участваха деца от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Враца, в състав:

  • СтаниславСтоянов – 5 клас
  • Цветомир Евлогиев - 4 клас
  • Мартин Венциславов - 5 клас
  • Тодор Цонев - 5 клас