Официалното отчетно-изборно събрание се проведе в Градската концертна зала при спазване на всички противоепидемични мерки. След регистрацията на членовете и събирането на кворум, съгласно дневния ред, бе направен Отчет на дейността за мандат 2020/2021.

Последва избор на нов Управителен съвет - председател и двама заместник-председатели.

Ученическият общински съвет е основан през есента на 1999 година. Неговите членове са представители на Ученическите съвети на всички средни общообразователни училища и професионални гимназии в град Враца и доброволци от учащата младеж.

Град Враца е третият в страната, който през месец март 2000 година прие Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.