„Тъй като голямата част от нашите училища са газифицирани, няма да имаме проблеми със снабдяването с газ, заяви Събков. Всички училищни инсталации в града и селата са проверени и са в добро състояние. Очакваме първите няколко студени дни, за да се включат системите за отопление. Упълномощени са директорите на училищата в Моравица и Зверино и детската градина в Зверино да сключат директни договори с доставчиците на компресирана газ, тъй като те, за съжаление, не ползват мрежата за природен газ”.

В останалите детски градини и училището в Елисейна, които са на твърдо гориво, Община Мездра е осигурила необходимите дърва и въглища за зимния сезон.

По отношение на храненето, на този етап също няма проблеми. Продължават да работят програмите за изхранване на учениците в целодневната форма на обучение, за което е осигурено необходимото финансиране.