За MediaNews ръководителят на ЦКО, Николай Ценов, магистър по психология и сертифициран кариерен консултант обясни: "Консултантите в Центъра за кариерно ориентиране предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища от областта.

В нашия център се информират и консултират родители и граждани и се подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране.” На проведеният във Враца хепънинг по повод Международния ден на младежта, Николай Витанов Ценов поясни още: „Центърът за кариерно ориентиране във Враца се намира на ул. „Софроний Врачански” № 6, стая №1. Нашият телефон е 092/ 62 73 93 Кариерно консултиране могат да получат учениците, които търсят да открият кои са най-подходящите за тях области в образованието и обучението им.

Можем да ги консултираме кои са най-подходящите за тях професии и специалности и да се запознаят с реда и условията за постъпването в тях. Консултиране могат да потърсят и младежите, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат да променят посоката и да попълнят знанията си с нови. Ние провеждаме индивидуално консултиране и групова подготовка с решаване на казуси, тренинги, ролеви игри, форуми.” Според специалиста-консултант, ефектът от тяхната работа е в това, че учениците откриват в себе си силните страни и качества и своите индивидуални характеристики.

Те научават повече за нещата, които определят изборите им - желания, мечти, ценности, стремежи, които биха осмислили техния живот. И най-важното, придобиват умения, за това как да взимат решения. Николай Ценов подчерта, че вратите на центъра са отворени за всички младежи и техните родители. Те могат да пишат на консултантите и на e-mail:vraca@mon.bg. В националният портал за кариерно развитие учениците могат да се консултират на www.orientirane.mon.bg