След изтичане на срока за подаване на документи, комисия в състав ръководителите на групите общински съветници - Гергана Петрова (БСП), д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), инж. Николинка Кътовска (АБВ) и инж. Георги Валентинов ("Народен съюз"), в присъствието на Яна Нинова, председател на Общинския съвет и на Мирчо Мирчев, представител на коалиция "Либерален алианс", е установила, че кандидатите са изпълнили решението на местния парламент и са приложили изискваните документи.

Ето защо комисията смята, че кандидатите могат да бъдат допуснати за разглеждане от Общинския съвет по реда на постъпване на техните документи.

Същевременно комисията предлага на местния парламент проект за решение, с което да бъде избран "Финансов контрольор" в "МБАЛ - Мездра" ЕООД за срок от една година с месечно възнаграждение в размер на 40% от възнаграждението на управителя на общинската болница д-р Илиана Михайлова.

Изборът на контрольор в "МБАЛ - Мездра" ЕООД е включен като последна, 19-а точка в проекта за дневен ред на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе следващия четвъртък, 28 март, от 17:00 часа.