„По данни от ГРАО, децата, родени през 2010 г., които ще бъдат сега в I. клас, са 82 160. Не бива да забравяме обаче, че има и първокласници, които започват училище малко по-рано или по-късно от обикновено – такива, родени през 2009 г. или 2011 г. Има и такива, които посочват свой настоящ адрес в чужбина. Така че цифрата, която очакваме, е 75 465 деца. Но реалният брой на записаните ученици в I. клас, a и на всички ученици, които ще прекрачат училищния праг, ще бъде ясен на 15 септември“, обясни зам.-министърът.
По думите ѝтогава всички училища ще предоставят данни, за това колко ученици са се записали и какви са причините някои да не се явят в класните стаи, ако има такива случаи. „Ако трябва да сравняваме броя на първокласниците тази година с този от 2016 г., то миналата година броят на учениците в първи клас в дневна форма на обучение е бил 68 932 т. е. тази година очакваме малко повече ученици, което е добре“, добави Таня Михайлова.