Така с цел оптимизиране на работата на общинските предприятия и предоставяне на повече и по-качествени услуги на гражданите, цените на траурните и празничните ритуали и услуги, вече скочиха с 15%.

Във връзка с измененията, ОП „Обредни дейности“ ще осигурява целогодишна поддръжка на гробните места, като гражданите ще заплащат по 12 лв. на година. За изкопаване на гробно място, спускане на ковчег, заравяне и оформяне, цената беше 175 лв, вече ще бъде 200 лв. Предприятието ще предлага и нова услуга при празничните ритуали. Младоженците ще могат да се бракосъчетаят на кратка церемония в Ритуалната зала само за 40 лв.

За да бъде обезпечена издръжката и да се обновят материално-техническите бази на пенсионерските клубовете, от ОП „Социални дейности“ предлагат такса за ползване на помещенията на клубовете от други организации.

Оптимизацията на общинските предприятия включва и предоставянето на нови услуги от страна на ОП „БКС“. От предприятието ще доставят цистерни с вода до 8 куб. м, както в града, така и в лозята на Враца, за което ще се заплашат 56.03 лв. В новите услуги на „БКС“ е предвидено и извозването на строителни контейнери до 7 куб.м. чиято цена ще бъде 86,23 лв.

Одобреното от общинските съветници предложение обхваща и дейността на атракционното влакче. Съгласно промените, 10-километров курс на влакчето, с времетраене от 40 мин., ще струва 4 лв. за граждани, 2 лв. за деца от 3-7 годишна възраст и 3 лв. за ученици, студенти и пенсионери. Приетото предложение за Общинското предприятие „Спорт и туризъм” касае и цените в хотел „Оличпийски надежди”, който се намира в спортния комплекс „Христо Ботев”. Там нощувката от 12 лв. става 15 лв.