Sumimoto Electric Bordnetze GmbH е един от най-големите производителни на кабелни комплекти за световната автомобилна индустрия. Българското подразделение на компанията СЕ Борднетце-България ЕООД, има два завода: в гр.Карнобат и в гр.Мездра.
Във фирмата работят над 2200 души, разпределени по равно в двете локации.
Съвместно със своите клиенти Sumimoto Electric Bordnetze GmbH играе основна роля в производството на иновативни кабелни комплекти за различни автомобилни платформи.