В прессъобщението на Административния съд е посочено, че съдът не е констатирал нарушения на изборните правила, които да доведат до незаконосъобразност на обжалваното решение. Този си извод, съдът е формирал на база събраните доказателства - в нито един от протоколите на СИК и на двете ПСИК няма отразено особено мнение и всички членове на тези комисии с пълно единодушие са подписали протоколите. Това гарантира истинността на вписаните в тях числови данни отразяващи резултата от преброяването.

По отношение на твърденията за нарушение на чл. 37, ал. 3 ИК осъществени чрез гласуване в ПСИК на лица, които нямат това право и при липсата на доводи в жалбата за опорочен вот под каквато и да било форма, съдът е приел, че в случая става дума за лица с право на глас в съответния вид избор, на които е осигурен облекчен начин да го упражнят.

При извършената проверка за законосъобразност на Решение № 132-МИ/04.11.2019 г. на ОИК - Борован, е прието, че то е издадено от компетентен орган, съобразно административно-производствените правила на Изборния кодекс, в изискуемата от закона форма и в съответствие с приложимия материален закон. Съдът е счел, че при провеждане на избора за кмет на Община Борован не са били допуснати нарушения, които да са довели до опорочаване на изборния резултат.