Заразата с коронавируса причинява големи сътресения във всекидневието и децата дълбоко преживяват тези промени. За мнозина ученици връщането в училище може да е не просто добре дошло, а истински вълнуващо преживяване, но други може да изпитват тревога или страх. Тревожността и объркаността са две състояния, които съпровождат цялата училищна общност, както и обществото в условия на сблъскване с нещо съвсем ново, застрашаващо и неизвестно, като епидемията от новия коронавирус, разпространила се по целия свят. Тази епидемия попречи също така на нормалното протичане на училищното образование. Сега се връщаме обратно в училище с повече знания за овладяване на болестта, с въведени мерки и протоколи за предпазване. Въпреки това често тревогата остава и трудно намираме думи, за да я успокоим.

Психолозите от звеното за психологическа подкрепа в област Враца са на Ваше разположение за оказване при необходимост на емоционална подкрепа за съхраняване на психичното здраве.

Всяко дете от град Мездра, което се нуждае от психологическа подкрепа в условията на пандемия, може да се обърне към Христо Христов всеки понеделник от 13.00 до 14.30 ч. в ОУ „Христо Ботев“ или да потърси Емилия Гарванска всеки четвъртък от 10.00 до 16.00 ч. в СУ „Иван Вазов“.