Двата действащи енергоблока в АЕЦ „Козлодуй“ - № 5 и №6 с реактори ВВЕР-1000, работят с руско ядрено гориво, произведено от Новосибирския завод за химически концентрати (ПАО „НЗХК“), който влиза в състава на компанията за производство на гориво ТВЕЛ, която е част от „Росатом“.

От края на 2016 година за 6-ти енергоблок се доставя гориво от ново поколение - ТВСА-12. Внедряването на новото високоефективно гориво с повишено обогатяване на уран в твела позволи на българските енергетици още през 2017 г. да пристъпят към изпитания на енергоблока на мощност 104% от номиналната, а през април 2018 г. официално да преминат към експлоатация с повишена мощност. Увеличението на топлинната мощност пряко влияе за повишаване на ефективността на енергоблока.

„Гордеем се с резултатите от многогодишното ни плодотворно сътрудничество с АЕЦ „Козлодуй“ и високото ниво на доверие в нашите отношения. ТВЕЛ предоставя на АЕЦ „Козлодуй“ цял комплекс услуги, които включват комплексни доставки на ядрено гориво, инженерингови и съпътстващи услуги, транспортиране на горивото до площадката на АЕЦ, което прави нашето пазарно предложение уникално. С българските си партньори приключихме успешно продължителния и сложен процес на договаряне за новия период. Убедена съм, че благодарение на това и в бъдеще ще бъдат осигурени високото ниво на безопасност на АЕЦ и надеждността на доставките на гориво при безусловно спазване на качеството и икономическа ефективност. ТВЕЛ винаги е гарантирала непрекъснати доставки на своите възложители. Тази година открихме нов логистичен маршрут, който ще осигури допълнителна надеждност на нашите доставки“, заяви президентът на ТВЕЛ Наталия Никипелова.

Компанията за производство на гориво на „Росатом“ – ТВЕЛ, включва предприятия за производство на ядрено гориво, конверсии и обогатяване на уран, производство на стабилни изотопи, производство на газови центрофуги, а също научно-изследователски и конструкторски организации. Тя е единственият доставчик на ядрено гориво за руските АЕЦ.

ТВЕЛ осигурява ядрено гориво за 76 атомни реактора в 15 страни, изследователски реактори в 8 страни, а също така и транспортни реактори за руския атомен флот. Всеки шести енергиен реактор в света работи с гориво, произведено от ТВЕЛ.

Източник: novini.bg