Проверката е по сигнал от 18 февруари – видеоклип с изтичане от няколко тръби в реката на води с тъмно оцветяване. От РЛ-Монтана са взети четири проби от три места. Водата, изтичаща от тръбите е мътна, със слаб специфичен мирис. Снети са координатите на местата на пробовземането. Резултатите от анализите на водните проби от днес, 19 февруари ще бъдат оповестени след няколко дни.

Комисия, включваща представители на Общинската администрация - Лом и “В и К” ООД – Монтана, ще извърши проверка на място на 21 февруари по изнесеното в сигнала в рамките на своите правомощия и компетентности.