През юли продължиха археологическите проучвания с ръководител Георги Ганецовскина раннонеолитното селище и обреден център в местността "Валога" край село Оходен, съобщават от Регионалния исторически музей във Враца. Разкопките на обекта се организират за 15-та поредна година.

Врачанските археолози продължиха проучването на структура 15 с разкопаване на четири квадрата върху площ от 100 кв. м, както и на двата ограждащи я рова. Установени са две големи ями с явни следи от горене, принадлежащи към двата етапа от ранния неолит, представени в обекта.

До северната яма са открити останките от каменно съоръжение, оформящо прав ъгъл и дъговидна извивка. Това е една от най-ранните каменни структури, открити на Балканите. Стриктно се извършва триизмерно заснемане на разчистените пластове и съдържащите се в тях находки чрез съвременна методика и модерна географска информационна система.

При тазгодишните проучвания са намерени керамични тежести с перфорация, кремъчни пластини, кремъчни ядра, кремъчни и каменни гладилки/ чукалки, огладени костени оръдия и три артефакти от обсидиан. Едната пластина от обсидиан има характеристиките на суровинен произход от района на днешна Армения.

Тази находка е поредното доказателство за високо развити търговски отношения преди 8 хил. години в днешна Северозападна България. Благодарение на тези открития Регионален исторически музей - Враца вече има най-голямата колекция в България от раннонеолитни артефакти от полускъпоценния камък обсидиан.