Решение на семейството е дали детето да изучава Религия, това е записано и в нормативната уредба, предметът е свободно избираем. Новото е, това че за първи път имаме учебници, до сега предметът Религия и преподавателите са използвали учебни помагала. До сега подготовката и обучението по този предмет бе в един по експериментален период на развитие, но вече има готов стандарт за учебници. Има утвърдени стандарти и изисквания за материала, който ще се преподава по този предмет, обясни още доц. Нушев.

Учебниците и различното съдържание на уроците съответстват на учебната програма, която е разработена и утвърдена от МОН.

Според одобрената от Министерството на образованието програма има три различни възможности. Първия вариант е религия – Християнство, втората възможност е религия – Ислям, а третата е неконфенсионално преподаване – това е по общ образователен аспект, изразяващ се в познаване на религиите като видове.

Източник: monitor.bg