Петкова обясни, че е имало забавяне в изпълнението на проекта заради обжалване на обществена поръчка. Договорът за нея обаче е подписан през май 2018 г. и тя се изпълнява. Очаква се разширението да е изпълнено през 2024 г. и увеличи капацитета до 1 млрд. куб.м вместимост.

След реализацията на Южния газов коридор и интерконектора между Гърция и България България ще може да получи 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан, заяви още енергийният министър в отговор на друг въпрос. Петкова добави, че по този начин ще се изпълни договорът от 2013 г. между "Булгаргаз" и азербайджанската компания СОКАР. Това е една трета от потреблението на България на природен газ, посочи министърът на енергетиката.

За да се изпълни този договор, трябва да се построи газовата връзка между Гърция и България, посочи Петкова като прогнозира тя да е готова до втората половина на 2020 г.