При проверка, извършена след подаден сигнал от граждани, контролните органи установиха, че К. Х. К, собственик на вендинг автомати за кафе, разположени на улиците „Св. Патриарх Евтимий“, „Янко Сакъзов“ и „Св. св. Кирил и Методий“, не е изключил въпросните кафе машини и те продължават да работят в нарушение на превантивните мерки.

На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение по Закона за храните, Закона за здравето и Закона за административните нарушения и наказания.

Съвместните проверки на контролните органи от Община Мездра, Регионална здравна инспекция и Областна дирекция „Безопасност на храните“ - Враца ще продължат и занапред.

Нарушителите на противоепидемичните мерки ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Сигнали за нарушения може да подавате на тел. 0885 22 46 08, 0894 46 60 21 и 0910 915 10 - Районно управление „Полиция“ - гр. Мездра, 0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02 - Дежурен в Община Мездра, 0879 144 830 - Регионална здравна инспекция - Враца и 0884 115 313 - Областен съвет по сигурност.