Приключиха тазгодишните археологически проучвания на раннонеолитното селище и обреден център в местността "Валога” ("Долната лъка") край врачанското село Оходен. В продължение на два месеца, от 7 юни до 7 август, на обекта работи научен екип в състав: Георги Ганецовски от Регионален исторически музей - Враца, ръководител на експедицията, д-р Вивиана Митева - тафоном, д-р Радка Златева - специалист по каменна индустрия от Националния музей "Земята и хората”, Михаил Николов, студент в Нов български университет, и Мирослав Анчев.

Проучванията на праисторическото селище от ранния неолит "Оходен - Валога” се провеждат ежегодно от 2002 г. насам. Резултатите от 15-я археологически сезон обобщи за MediaNews.bg ръководителят на разкопките Георги Ганецовски:

"Въпреки ограничения финансов ресурс, с който разполагахме, това лято продължихме с проучването на структура 15, като разчистихме четири квадрата с обща площ от 100 кв. м, както и двата ограждащи я рова. В нея попаднахме на едно масивно каменно съоръжение, което очевидно било свързано с трайно функциониране на огън. Предстои да изясним това съоръжение вид пещ ли е или е било част от нещо по-голямо. Научните анализи ще покажат дали тази структура е имала характерни жилищни функции или е изпълнявала по-скоро обредни функции.

За отбелязване е, че пръв път използвахме съвременна методика и модерна географска информационна система (ГИС) за триизмерно заснемане на археологическите структури и на съдържащите се в тях находки. След като излязат резултатите от научните изследвания ще добием по-ясна представа относно интерпретацията на структура 15.

Това обаче, което категорично можем да заявим, е че в нея откриваме два съществени елемента. Единият е, че за пръв път попаднахме на голямо количество изделия от кост - каменни гладилки/ чукалки, огладени костени оръдия, каквито досега сме намирали само единични бройки. Попаднахме и на голям брой керамични тежести с перфорация, кремъчни пластини, кремъчни ядра и други кремъчни изделия.

Другият съществен момент е, че сред новооткритите артефакти са четири обработени пластини от полускъпоценния камък обсидиан, какъвто не се среща по българските земи.С тях общият брой на находките от вулканично стъкло на обекта станаха десет. Предварителните данни показват, че този изключително твърда природна суровина е доставена от две диаметрално разположени находища - едното в района на Западните Карпати, на територията на днешна Унгария, а другото - за наша огромна изненада и удивление, от района на днешна Армения.

Което иде да покаже, че преди 8 хил. години хората, населявали територията на днешна Северозападна България, са имали силно развити търговски отношения за доставка на стратегически суровини за праисторическата икономика. И което е още по-интересно - че реки като Дунав, например, са били по-скоро транспортни, свързващи артерии, а не - гранични територии”, сподели в заключение Георги Ганецовски.

По време на научната археологическа експедиция "Оходен - Валога 2016” в околностите на праисторическия обект бе реализирано третото издание на международния Фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка” под наслов: "Традициите на Мизия”.