Красимир Митов е роден на 23 април 1977 г. в гр. Мездра. Завършил е Академията на МВР през 2002 г., специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", с образователно-квалификационна стенен "бакалавър".

В системата на МВР работи от 1 февруари 1999 г. Заемал е последователно различни младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности.

Съгласно заповед на министъра на вътрешните работи с рег. №8121К-8336/ 03.08.2018 г. на 8 август тази година главен инспектор Красимир Митов е преназначен на ръководна длъжност "Началник" II степен на Районно управление "Полиция" - Мездра при Областната дирекция на МВР - Враца.