Облекчението обаче ще важи, само ако човекът получава дохода си от заплатата – тоест няма приходи от наеми, хонорари, граждански договори, както и ако не е едноличен търговец или със свободна професия.

Получените от хората пари от заплати трябва да са до 12 месечни минимални заплати, предлагат депутатите. Това означава, че дори човек да получава малко повече от минималната заплата, пак ще може да ползва облекчението, ако няколко месеца през годината не работи.

При определянето дали човек работи на минимална заплата да не се броят добавките за стаж, предлагат още депутатите. Освен това за ползване на облекчението няма да се отчитат необлагаемите доходи като например от хазарт, както и получените доходи от лихви и обезщетения.