Направен е и обход на гористи местности и черни пътища, които могат да се използват за преминаване и укриване на чужденци от т.н. рискови държави. Проверени са 22 моторни превозни средства и 28 жители от региона. Не са установени нелегално пребиваващи чужди граждани и бежанци.
При акцията са съставени 3 акта – акт по наредба №1 на общината, акт по Закона за горите и акт по Закона за гражданската регистрация.