По отчетни данни към 31.10. 2018 г. предоставеният на НЗОК трансфер от държавния бюджет за здравноосигурителни вноски за тези лица е в размер на 1 051, 8 млн. лв. , обяснява финансовият министър Владислав Горанов в писмен отговор на депутатски въпрос. А иначе за първите 10 месеца на годината трансферът към НЗОК от държавния бюджет за здравноосигурителни вноски е в размер на 1 051, 8 млн. лв.

По предварителни отчетни данни за първите 10 месеца на 2018 г. по държавния бюджет разходите за здравноосигурителни вноски от работодатели за персонала в бюджетните организации по показателите на Единната бюджетна класификация, са в размер на 168,5 млн. лв., а общо на ниво консолидирана фискална програма (вкл. Общини и други бюджети и сметки извън държавния бюджет) възлизат на 298,1 млн. лв.Източник: dnes.bg