Въведен е строг пропускателен режим за клиентите:

Вход - по улица „Ал. Стамболийски”, над хипермаркет „Ариел”;

Изход – улицата покрай река Моравешка.

От общинската администрация напомнят, че носенето на лични предпазни средства – маски и ръкавици, както и спазването на двуметровата дистанция, са задължителни.

Осигурена е строга охрана, която ще следи за спазването на предписанията на здравното министерство и заповедта на кмета.