Сергиите с промишлени стоки бяха подредени плътно една до друга, и докато някой разглежда завесите, друг си избира галоши или гащи. Много от търговците бяха превзели и зелените площи, върху които бяха изложили своите стоки – от хамути за животни, гайки и болтове, вили и лопати, електроуреди, велосипеди, бормашини и какво ли още не.

Символичната табела „Сектор дрехи” стоеше самотна и тъжна, защото под нея се предлагаха очила с диоптри по 3.00 лв за броя, в пълно нарушение на чл. 3 ал 2 от Наредба №19/27 август 2008 г на Здравното министерство, съгласно която изрично се забранява продажбата на очила за корекция на зрението извън оптика.

Разбира се, най-голямо струпване на купувачи имаше в сектора за посевен и посадъчен материал и плодовете и зеленчуците, където изобщо не може да става дума за спазване на дистанция. За маски да не говорим. Единици бяха хората, които използваха такива.

Цветарите бяха отново най-изпълнителни към изискванията за безопасност, което е доказателство, че който цени красотата, умее да цени и живота.

За разлика от предишните два пазарни дни по времето на извънредното положение, днес липсваше всякакъв контрол, което предизвика въпросите отпаднал ли е пропускателния режим за вход и изход от кооперативния пазар, и не е ли това мярката, която може да въведе някакъв ред?

Припомняме, че в изрични заповеди бе подчертано, че предпазните мерки се вземат, за да се контролира безразборното струпването на хора. Факт е, че в пазарните дни пристигат търговци от цялата страна, и никой няма представа дали тези хора са контактни и откъде пристигат.

Разхлабването на мерките за безопасност сякаш „освободи” хората от личната им отговорност. Много от тях проявяват разбиране и осъзнават, че животът им се е променил малко след социалната изолация, но са уверени, че ще влязат в новия ритъм.

Духът на мездренския пазар се завърна с пълна сила, за което напомниха и димящите скари с кебапчета и кюфтета. Уморените купувачи отпускаха торбите и се настаняваха около масите с кебапче и бира в ръка. Това добре, търговецът все пак бе спазил условието за спазване на дистанция, което бе видно от поставените на столовете табели, но зад табелите изгладнелите посетители се бяха струпали глава до глава.

Други смятат, че животът се е променил, само защото извънредното положение е ограничило възможността им за излизане. Като цяло вече са по-спокойни след разхлабването на мерките, но това не ги освобождава от отговорността за живота и здравето към себе си и към другите.