Този път могат да се видят огромни купове изсипани асфалтови отломъци покрай стария път за село Моравица. И то само на метри от обособеното депо за строителни отпадъци на изхода от Мездра. Оказа се, че това са асфалтовите отломки от наскоро ремонтираната улица „Христо Ботев” в Мездра, както и струпаните подменени тротоарни плочи. Вероятно от фирмата изпълнител са преценили, че най-близкото място за извозване на стария асфалт, е именно брегът на река Моравешка, който отдавна се е превърнал в нерегламентирано сметище не само за жителите на Моравица, но и за живеещите в Мездра.


Във връзка с това, кметът на село Моравица - Росен Ценов, е внесъл молба до кмета на Община Мездра за съдействие и спирането на безразборното изхвърляне на строителни отпадъци в района на селото до кмета на Община Мездра. В молбата са посочени още няколко места, в които има струпани строителни и битови отпадъци. Към молбата е приложена и подписка от стотици жители на селото.

Проблемът с асфалтовите отломъци не е само покрай река Моревешка. Същата картина може да се види в района зад Топливо в Мездра. И там са струпани същите асфалтови парчета, с тази разлика, че личат следи от извозване на отломките за запълване на други участъци.


Припомняме, че задължение на фирмите е отпадъците при строителна дейност да бъдат извозени до определеното за това място – депото за строителни отпадъци, на изхода на града. За съжаление обаче, видяното доказва, че това не се прави. Строителните отпадъци са се смесили с битовите и така се е оформило нерегламентираното смесено сметище по протежението на пътя на около километър и половина.