1. На основание Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, при постъпване на информация от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Враца по т. 11 от заповедта на здравния министър, възлага на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, съвместно с Общинския оперативен екип, сформиран към Общинския оперативен щаб на 14.03.2020 г., кметовете и кметските наместници на населени места, да осъществи контрол по изпълнение на разпоредителните мерки спрямо карантинираните в домашни условия лица на територията на община Мездра.

2. Контролът по т. 1 от настоящите решения да се осъществява за всеки отделен случай по актуален списък на карантинираните лица на територията на община Мездра, изготвен от РЗИ - Враца, за целия период от началната до крайната дата на карантината.

3. Общопрактикуващите лекари, които извършват дейност на територията на община Мездра, да осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

4. На основание Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, възлага на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, съвместно с кметовете и кметските наместници на населени места, да не допуска посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места на територията на община Мездра.

Съгласно разпоредбите в заповедта на здравния министър, всички стопански субекти, които развиват дейност на територията на община Мездра, продължават работата си, при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

5. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, отменя временно платения престой на моторни превозни средства в централната градска част на гр. Мездра.

С настоящите решения да бъдат запознати Районна прокуратура - Мездра, РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, общопрактикуващите лекари на територията на общината, кметовете и кметските наместници на населени места.

Решенията на Общинския оперативен щаб, взети на заседание на 17.03.2020 г., да бъдат публикувани на официалния сайт и на фейсбук страницата на Община Мездра и да бъдат поставени за сведение на гражданите на информационното табло на входа на Общинска администрация - Мездра.