Все още 25 гари и 15 автоматични прелезни устройства са без захранване от електроразпределителните дружества, поради тази причина системите за осигуряване на движението там се управляват от дежурния персонал.

Аварийните екипи на Компанията работят по отстраняване на авариите и осигуряване на проходимостта, а железопътната инфраструктура е под непрекъснато наблюдение.