Различното тази година е, че едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два, съобщи директорът на центъра Наталия Христова-Горанова.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“. Също така родители на деца, които са били в първи клас през изминалата учебна 2019-2020 г. и семейства, които се грижат за деца и работят за реинтеграцията им в домашна среда.

Общо домакинствата, които ще получат хранителни пакети са 1138, от тях 326 са в града, останалите 755 са в селата.

Всеки гражданин, който има право да получава полагащите му се продукти, трябва да предостави документ за самоличност и подпис.

За останалите потребители от населените места в общината, раздаването ще започне по график от 2 ноември. Кметовете и кметските наместници ще отговарят за предаването на продуктите на жителите.

От Общинския център за социални услуги и дейности напомнят, че всички трябва да носят маски и да спазват необходимата дистанция.

Директорът помоли за разбиране от страна на гражданите, да не се скупчват и да изчакват своя ред, с цел превенция и спазване на противоепидемичните мерки и безопасността на всички.