От 22:00 часа вечерта до 05:00 часа сутринта, всеки ден, ще бъде спирано уличното и парково осветление в град Козлодуй и населените места от общината – с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара.

Режимът влиза в сила от 22:00 часа на 25.01.2022 г., вторник.