Николай Иванов, Гергана Атанасова, Павел Атанасов, Грета Николова, Светослав Терзийски и Диана Маркова са шестимата щастливци, които ще заминат от 12 до 18 август в Space Camp Turkey, като таксата за престоя им се поема от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Лятната програма на Space Camp Turkey развива познанията на децата в науките астрономия, физика, математика, технологии, биология и други науки. Космическият център дава възможност на участниците да преминат през реална подготовка за мисия в космоса. Част от заниманията им включват работа с астронавтски костюми, пребиваване в изкуствена безтегловна среда, използване на тренажори за астронавти и на совалката Discovery, отглеждане на растения в безпочвена среда и други.

Координатор на програмата Space Camp Turkey за България е Център за творческо обучение, който работи в тясно сътрудничество с тренировъчния център Space Camp Turkey вече 14 години. Центърът за творческо обучение провежда редица дейности, свързани с ученето през целия живот, и активно работи в сферата на формалното и неформално образование. Мисията на Центъра за творческо обучение е подобряване на образователната среда в България чрез развиване на ключови компетенции, разкриване потенциала, както на учащи, така и на обучители специалисти, и отглеждане на конкурентноспособни кадри, успешни в професионалната и в социалната сфера на своя живот. Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда физическите, умствените и социалните аспекти на цялостната личност на ученика.