Веднага след това е най-голям броят на хората, писали до омбудсмана заради проблеми в сферата на социалните права, образование и здравеопазване – 2 926 граждани. Една група са предимно лица, които са били регистрирани като безработни в дирекциите „Бюро по труда“, получавали са парично обезщетение за определен срок. След изтичането на този срок през времето на „Извънредното положение“, в което те не са успели да се реализират на пазара на труда, се оказват в ситуация, в която нямат право, нито на парично обезщетение, нито на социална подкрепа, пишат от институцията.

Други категории лица са родители на малки деца – основно до 12-годишна възраст, на които едностранно е предоставен от работодателите им платен отпуск или те са поискали и ползват платен или неплатен отпуск, за да могат да гледат децата си поради затваряне на училищата и детските градини. След изчерпване на платения годишен отпуск остават без алтернатива за доходи през времето на извънредното положение. Жалби в първия месец от извънредното положение са подадени и от жени, на които предстои раждане поради преустановяването на прегледи в консултативните кабинети, което ги поставя в невъзможност за получаване на болничен лист за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Още след първите месеци на извънредното положение в администрацията на омбудсмана постъпват и множество жалби от лица, упражняващи свободни професии и от представители на малкия частен бизнес, които също изпитват трудности. В една колективна жалба към омбудсмана се обръщат десетки хотелиери и ресторантьори, без нает персонал и работодатели, собственици на малки ресторантчета, заведения за бързо хранене, къщи за гости, които имат от 1 до 9 наети работници. Има и много оплаквания от екскурзоводи.

В областта на пенсионно-осигурителните права на гражданите най-голям дял от оплакванията е свързан с ниския размер на пенсиите – 209 души. Възрастните хора протестират и срещу несправедливия начин на тяхното преизчисляване и осъвременяване.

Проблемът с изплащането на пенсиите от Втория стълб на държавното обществено осигуряване е друга основна тема в жалбите. Гражданите искат ясни правила, предоставяне на по-добра информация за вземане на правилно решение относно предоставяните от закона възможности за втора-допълнителна пенсия и законова промяна, която да им предостави възможност за прехвърляне на натрупаните по индивидуалната им партида средства във фонд, който решат или към Сребърния фонд на НОИ, без ограничение във времето. По този въпрос омбудсманът проведе среща с представители на частни пенсионни фондове и изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

В резултат на това гражданите вече имат възможност при желание да получат пълна информация както за разполагаемите си средства, така и за евентуалните суми, които биха получавали като втора пенсия. Дава се също така възможност за преценка за прехвърляне на средствата и за тези, които ще могат да получават втората си пенсия от 2021 г. За проблеми и съдействие в сферата на здравеопазването към омбудсмана се обръщат 835 граждани.

Преобладаващата част от жалбите и сигналите са по повод недоволство от определените от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и по-рядко от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) проценти трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Жалби постъпват и във връзка със забавяне на експертизата от ТЕЛК в някои области, както и от НЕЛК. Сериозен е и броят на хората, срещнали трудности при достъпа до първична и специализирана извънболнична, както и доболнична помощ, в това число поради пандемията от COVID-19.

Здравеопазване – други – 554. В това число са и жалбите, имащи отношение към противоепидемичните мерки – както несъгласие на някои граждани с въведените ограничения, така и сигнали за неспазването на мерките. Граждани, пристигащи на територията на Република България от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Турция, Кралство Швеция и други държави, се обръщат към омбудсмана за съдействие за облекчаване на въведените противоепидемични мерки.

В това число са и жалби, имащи отношение към здравното осигуряване на гражданите и при трансграничното им здравно обслужване. Жалбите, получени в сферата „Право на образование“ са 1060, като най-голям е броят на родителите, потърсили подкрепа по проблеми, свързани със системата на предучилищното и училищното образование – 721.

Отделно са жалбите, изпратени до дирекция „Права на детето“ при омбудсмана – общо 434. Установява се, че почти всяка втора жалба е следствие от пандемията от COVID-19, което показва, че извънредната ситуация поставя много деца и спазването на правата им е риск. Особено трудно е за уязвимите групи деца и техните семейства, пишат от институцията. Жалбите до омбудсмана са свързани най-често с молба за съдействие за финансова и социална подкрепа на родители, които сами отглеждат децата си и са останали без доходи, молби за осигуряване на предпазни средства за ромски семейства и квартали.

Пандемията засили чувствителността на гражданите към органите за закрила – оплаквания срещу отношението на административни и правоохранителни органи, недоволство от наложените ограничителни мерки за деца, най-вече движение на открито и спортни занимания, заявиха от пресцентъра на омбудсмана.

Източник: monitor.bg