С водещо дялово разпределение сред предложенията за работа са секторите „Търговия и продажби“(21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“(18%) и „Производство“(13%), следвани от секторите „Транспорт и логистика“(9%), „Административни и обслужващи дейности“(9%) и „ИТ“(9%). 68% от предложенията за работа са съсредоточени в големите областни градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

Най-напред в тази класация е София с цели 41%, следвана от Варна(9,4%), Пловдив(8,9%) и Бургас, Русе и Стара Загора, съответно с по 3% дял от общия брой обяви за работа. Въпреки наблюдаваната положителна тенденция, общият брой на обявите за работа все още е с 35% по-нисък от този за същия период от 2019 година.

Недвусмислено, основна причина за това е кризата, породена от пандемията с коронавирус, която засегна редица икономически сектори. Значително нарасналият брой случаи на положителни проби с корона вирус от последните дни и удължаването на извънредната епидемична обстановка могат да доведат до нови ограничителни мерки, които несъмнено ще окажат своето влияние върху пазара на труда.

Източник: Pariteni.bg