© Община Берковица

Фотоконкурсът "Моята Берковица" ще протече в в три категории:

"Селфи с моя роден край" - в тази категория могат да участват селфи снимки, на които фигурират едно или повече лица, без ограничение за това дали са направени сред природата или в населено място;

"Пейзажна фотография" - категорията е предназначена единствено за снимки на природни обекти, забележителности и феномени, направени на територията на община Берковица. В нея е допустимо да участват фотографии на крепости, паркове, паметници, сгради и т. н., при условие, че те са заснети извън урбанизираните зони на общината;

"Градска фотография" - категория, изцяло посветена на гр. Берковица и прилежащите й населени места. Допустими за участие са единствено снимки на обекти в града и селата на община Берковица.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват деца на възраст от 8 до 18 ненавършени години със свои авторски снимки. За всяка от категориите един участник може да изпраща до 3 броя фотографии. Всяка фотография трябва да е придружена с информация за заснетия обект и участващите лица в снимката (ако тя е в категорията селфи). Организаторите ще се радват и на послания, кратки истории или кратък текст към снимките, казват организаторите.

Краен срок за изпращане на фотографиите за участие в конкурса - 20 август 2019 г. (включително).

Фотографиите се изпращат на e-mail: goranova.f@berkovitsa.com, с изрично посочени три имена на участника, възраст, клас и училище, адрес, телефон за връзка, както и за коя категория са снимките. Те ще бъдат оценявани и класирани от комисия, в която влиза и професионален фотогораф.

С фотографиите, спечелили от първа до трета награда, както и класираните до 10-о място във всяка категория, ще бъде открита изложба, посветена на празника на Берковица - Рождество Богородично (8 септември). Предвидени са и поощрителни награди за всички участници.

Обявяването и награждаването на победителите стане в 17:00 часа на 5 септември (четвъртък) във фоайето на НЧ "Иван Вазов-1872".

Фотографиите, участвали в конкурса, стават собственост на МКБППМН при Община Берковица, с права за отпечатване, публикуване и организиране на изложби.

Награди във всяка от трите категории са:: за 1-во място - ваучер на стойност 150 лв., за второ място - ваучер на стойност 80 лв. и за трето място - ваучер на стойност 50 лв. Първите 20 деца, изпратили по три снимки в трите категории, независимо от класирането си, ще получат специална награда - преносима тонколона.

За допулнителна информация: Филонка Горанова, секретар на МКБППМН при Община Берковица, стая 117, ет. 1 на Община Берковица, както и на телефони: 0953/ 960 13 и 0882 909 506.