На 44 места в града са поставени трицветни контейнери, в които могат да се събират разделно хартия, пластмаса и стъкло. На 14 места има и съдове за събиране на биоразградими отпадъци - градински боклук, окосена трева, паднали листа, обелки от плодове и зеленчуци.

В момента общината изгражда компостираща инсталация, където биогразградимият отпадък ще бъде използван за получаване на биотор.

"Очаквам след влизането и в действие да се намали количеството на отпадъците, които превозваме до депото в Монтана, а с това и разходите за тази дейност", допълни кметът.