Проектът е третият акцент в новата маркетингова стратегия за развитието на туризма в дефилето като туристическа дестинация - Искърски каньон, както и изграждането на нов туристически интернет портал.

На срещата присъстваха секретарят на Столична община Район Нови Искър Детелина Трайкова, Симон Таръшева - главен юрисконсулт на общината, режисьорът Демир Янев, представители на МГУ, секретарят на Община Мездра Севдалина Джамбазка и директорът на Дирекция "Хуманитарни дейности" Елена Нанова.

Както MediaNews писа, на 12-13 октомври 2018 г. в Белоградчик се проведе международна конференция "Геопарковете и модерното общество”, в която взеха участие кметове и представители на трите основни общини в района на Искърския пролом - Мездра, Своге и Нови Искър.

България създава първия си геопарк още през 2002 г. Това е геопарк "Искърски пролом", който е "българският Гранд Каньон" и представя цялата история на Земята в рамките на 100 км от столицата София. Искърският пролом е най-дългият и най-впечатляващият пролом в България с дължина от 84 km и средна надморска височина от 362 m и е единственият пролом в света, който започва от столица, и това е уникална възможност за разработване на туристически маршрути, започващи и завършващи в София.

Проектът има за цел определянето на геотопи (място, земя) с научна стойност за оформяне геосайтове с информационни и указателни табели, гео- и екопътеки, които ще способстват за развитието и управлението на новата категория защитена територия "геопарк". Предвид нарастващото значение на геоложкото наследство, геопаркът ще има изключително важно значение за икономиката в слаборазвитите региони чрез развиване на геотуризъм и други алтернативни форми на устойчив туризъм: културен туризъм, селски туризъм, екотуризъм.