Събитието откри Самира Бусаири от 5 “б” клас. Тя разказа за историята на празника и обясни защо на този ден съпричастните към идеята се обличат в розово. Кратка презентация запозна присъстващите с видовете тормоз, а в последвалата на същата тема дискусия най-активни се оказаха първокласниците.

Интересна за аудиторията бе играта, подготвена от училищния психолог, с която бе проверено доколко учениците правят разлика между шегата и обидата. За тази цел те трябваше да споделят за реплика, която са чули, и по тяхна преценка да я поставят на скалата: закачка/шега; унизителна шега; болезнена обида; изключително болезнена обида.

В Деня на розовата фланелка се включиха учениците от начален и прогимназиален етап. Сред тях бяха и деца със специални образователни потребности, чиито реплики бяха аплодирани от публиката. Постери за случая бяха подготвили възпитаници от 5 ”б” и 3”б” ГЦОУД. На финала участниците получиха грамота за “Най-розов клас”.