Събраните през първото полугодие просрочени данъчни и осигурителни задължения от длъжници на територията на област Враца, след предприети действия от публични изпълнители са в размер на 5,8 млн.лв. Проведени са 120 срещи със задължени лица и над 300 разговори по телефона. От началото на годината 17 фирми на територията на офис Враца са получили разрешение за неотложни плащания, което позволява на фирмите да ползват за дейността си част от постъпващите по запорираните им сметки суми, а останалата част отива за погасяване на задълженията им към бюджета. За първото шестмесечие на 2018 г. са наложени и 27 обезпечителни мерки от вида „възбрана“ и „запор на движими вещи и МПС“, собственост на длъжници /МПС, земеделска техника, машини и др./.

През периода са проведени 16 търгове на активи на длъжници, вследствие на които в хазната са постъпили 588 хил. лв. В общата сума влизат приходи от продажби на поземлени имоти, движими вещи, моторни превозни средства и др. Изземването на движимо и недвижимо имущество и продажба чрез търг е крайна мярка, която НАП прилага към длъжниците си.

От НАП съветват хората и фирмите с временни затруднения при плащане на задълженията си, да потърсят контакт с публичните изпълнители на агенцията, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочване и да се избегне налагането на принудителни мерки за събиране. Така също да не забравят да проверяват дали са платили задълженията си към държавата, за да не се окажат с блокирани банкови сметки и да изпаднат в невъзможност на картови разплащания.