Безспорно в нашата област има общински кметове и представители на бизнеса, с които активно работим за привличане на инвестиции в региона чрез определяне на инвестиционни терени, представяне профила на общините, маркетинг и реклама, разработване на нормативна база от общинските съвети, но тези мерки трябва да се превърнат в цялостна концепция и реални решения за ускоряване на инвестиционния процес.
Направиха се значителни подобрения по модернизирането на републиканската пътна мрежа и тук трябва да оценим приноса на инж. Петя Аврамова като народен представител, а сега и като регионален министър. Имаме своите успехи в подготовката на квалифицирани кадри в средното професионално и висшето образование. Тази година, за първи път учениците, които ще изучават професии са значително повече. В процентно съотношение те са 66%, а учениците, които ще изучават профили 34%. Най-доброто постижение в сферата на образованието е, че голяма част от кадрите са по заявка на местния бизнес, който осигурява реални работни места.

Очаквам да продължим партньорствотос Министерство на икономиката, Българска агенция за инвестиции, Национална компания „Индустриални зони“, бизнеса, регионалните звена и неправителствените организации за превръщането на област Враца и целия Северозапад в територия за икономически растеж“- каза по време на приветствието си към участниците във форума Малина Николова.