Проучването включва 4 бранша, а именно машиностроене и металообработка, Електротехника и електроника, транспортни спедиция, медицина и услуги за красота и здраве. Във всеки един тях от изследваните професии са 4. Най-привлекателна е професията на лекарите (55,46 от максимум 100 възможни точки), а най-малко желаната на локомотивния машинист - 26,02.

“Те са привлекателни заради перспективата, социалните придобивки и работната среда, а не заради доходите”, коментира ръководителят на проучването проф. д-р Стефан Петранов. При браншовете обаче има разминаване - в общата картина медицината е с по-нисък рейтинг, докато транспортът е популярен, заради пилотите и тираджиите, но една от професиите му е на последно място.

Критериите, по които са били проверявани, са работна среда, парични доходи, стрес, престиж, перспективи, непарични материални стимули и вложени време и средства за овладяване и поддържане на уменията. В момента проектът предстои да бъде изпратен към социалното министерство, за да бъдат направени по-разширени изследвания и да бъдат намерени начини и инструменти за повишаване на привлекателността.

“Демографската криза е причина за недостиг на работна сила”, коментира председателят на АИКБ Васил Велев. Според него в страната има много трудови резерви, от които можем да се възползваме. “Търсим хора за работа със свещ посред бял ден” завърши той.