Според народното поверие лазарка трябва да стане всяка девойка - не е ли лазарувала поне веднъж, трудно може да се омъжи. Задължителна норма за всички подрастващи девойки, лазаруването отбелязва преломния момент, в който момичето пораства. В ритуала участват момичета от 12-13 до 15-16 години, които се наричат лазарки. Те берат цветя за венците, които ще оплетат за Цветница. Лазарките са облечени в носии, окичени са с венчета от пролетни цветя и с кошници в ръце. Така нагиздени момиченцата от Добролево влязоха в сградата на кметската управа на Бораван и заедно с тях доведоха и първият полъх на настъпващата пролет.