Проектът за бюджет на Община Борован за 2020 година е на разположение за информация на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.в Деловодството на Общинска администрация Борован и са публикувани на интернет страницата на Община Борован www.borovan.bg