В последните десетилетия на ХХ век учителката Пелагия Стоянова събира със свои ученици автентични песни и прави възстановка на обичая Кумичене на Цветница. Учениците имаха възможността да видят филма от празника и да чуят какви песни са пеели момите на Лазаровден - част от Дигиталната библиотека на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца.

Инициативата е част от програмата „Роден край”, която за поредна година възпитава на любов към знаковото минало и традициите по нетрадиционен и забавен начин.