„Крали Марко с коня си скочил веднъж от Стара планина чак на най-високия баир западно от Оряхово. Скочил той, защото виковете на българите, посичани от кървавия ятаган на неверниците, от Оряхово се чули чак в равното Софийско поле. Чул ги Марко и препуснал на помощ. От силния скок копитата на коня се отпечатили на камъка. Този баир след туй хората нарекли Марков баир“, гласят легендите, „оживели“ в проекта на регионалната библиотека във Враца „Карта на времето“. Според сайта и събраните от автора му (краеведът Калина Тодорова) истории, Крали Марко бил любовник на баба Вида. Тя пренасяла във Видин чрез народа - от ръка на ръка камъни, за да гради кули. Понякога любовниците се развличали, като се надхвърляли с камъни. Марко хвърлял от Оряхово, Баба Вида от Видин. Затуй парчета от същия камък, от който са изградени Баба-Видините кули могат да се намерят и на Марков баир в Оряхово. За мястото местните знаят и друга история.

„Някога Крали Марко идвал на Дунава да си пои коня. Там, където е “щръпнал” Шарколия, останали колкото една синия плочи от тежестта на копитата му. Най- напред конят е “щръпнал” на Средния връх, прескочил е Букьовци (днес – град Мизия), стъпил на Мутишевица и после на Марков баир. От там слезнал на брега на Дунав. Пил вода и когато се изправил да си тръгват, завеяла силна виелица. Като нямало къде да се скрие, Крали Марко изкопал под баира пещера и там останал с коня си. Минала бурята и юнакът излязъл, заедно с коня. Крали Марко е минал през Букьовци само веднъж и затова от копитата на коня му има само по една плоча на Средния връх, на Мутишевица и на Марков баир. Край село Манастирище има камъни, на които се виждат следи от подкова. Там също стъпвал Марко с коня си“, разказва още сайтът „Карта на времето“.

Във Врачанския балкан има местност Крали Маркови откоси - в Милановския суват. Тук Марко е косил трева и същата трева се е вкаменила и са станали камъни също като откоси по четири - девет метра широки. Конят му пасял на една могилка там. Разказват, че като видял под близката канара други коне, скочил при тях направо, без да заобиколи. Където паднал, като скочил, копитата му потънали в земята и там избликнала вода. Наблизо се виждат и по-малки каменни гънки - откосчета. Там пък, казват, косило Дете Големеше, верен Марков побратим. Има и местност, казва се Дели Марков камък - над град Враца в местността Скакля, където е най-високият, но непостоянен водопад на Балканите.

„За този камък се знае, че Крали Марко го е изнесъл и го е поставил там. Голям е колкото половин кола сено. Крали Марко навсякъде е обиколил с коня Шарколия и навсякъде конят е оставил следи от копитата си. Така някога юнакът е отбелязал докъде му е държавата“, пише в „Крал-баир“, цитирана отново в „Карта на времето“.


Източник: kmeta.bg