В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише, но са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Така например издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв., а в електронен вариант – 14 лв.

Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.

По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от въвеждането на извънредното положение до днес броят на заявените услуги е намалял двойно. За сравнение, на 12 март общият брой заявени услуги в страната е бил 2799, от които на гише 1438 и електронно 1361. На 26 март общо заявените услуги са 1096, от които 588 – на гише, и по електронен път – 509.

Източник: Pariteni.bg