1. МБАЛ „Хр. Ботев” Враца, 27.02.2021 г. (събота) от 08:00 – 19.00 часа.

2. КОЦ Враца, вторник, четвъртък и неделя (28.02.2021 г.) от 08:30 – 16.00 часа.

3. СБАЛПФЗ Враца, през цялата седмица (включително събота и неделя) от 08:00 – 14.00 часа.

4. Нов медицински център Враца, понеделник - петък от 08:00 – 17.00 часа, събота и неделя от 09.00 – 12.00 часа.

5. МЦ ”Силви Мед” Враца, сряда 16:00-20:00 ч., четвъртък 16:00-20:00

часа, петък 09:00-13:00 часа, неделя 09:00-13:00 часа.

5. ДКЦ и МЦ „Евромед” Враца, имунизират групи от фаза 2 и фаза 3 и преки участници в изборния процес, по предварително изготвени графици.

6. Личните лекари ще имунизират по предварително изготвени списъци, за пациенти от техните пациентски листи. Графиците ще бъдат поставени на видно място пред кабинетите на личните лекари. Личните лекари са получили ограничени количества ваксини за стартиране на процеса по имунизация.

Този график подлежи на промяна, която ще бъде своевременно качена на интернет страницата на РЗИ – Враца.

Ваксината се прилага на лица на възраст 18 и повече години.

Пациентите е необходимо да носят лична карта.